Υπηρεσίες

Απευθυνθείτε σε μας για πλήρη ενημέρωση σχετικά με το Φυσικό Αέριο για κεντρική θέρμανση, για αυτονομία ή για ατομική εγκατάσταση και ολοκληρώστε το έργο σας χωρίς κανέναν κόπο.

 •     Σας πληροφορούμε για τα πραγματικά οφέλη του Φυσικού Αερίου.
 •     Σας εξηγούμε την διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 •     Υποβάλλουμε για εσάς την αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο Φυσικού Αερίου.
 •     Κάνουμε εκτίμηση της εγκατάστασης στον χώρο σας και έπειτα σας παραδίδουμε την αναλυτική οικονομοτεχνική προσφορά,χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή δέσμευση από μέρους σας.
 •     Καταθέτουμε στην Ε.Δ.Α. την απαιτούμενη μελέτη για την εσωτερική εγκατάσταση στον χώρο σας,υπογεγραμμένη από μηχανολόγο μηχανικό και συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογιτικά.
 •     Πιστοποιημένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό κατασκευάζει την εσωτερική εγκατάσταση σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη,πάντα με ασφάλεια και σεβασμό στον χώρο σας.
 •     Μετά το τέλος των εργασιών,γίνεται έλεγχος και δοκιμή της αντοχής και της στεγανότητας του δικτύου από τους τεχνικούς μας.
 •     Καλούμε την Ε.Δ.Α. η οποία έρχεται και κάνει τον επίσημο έλεγχο ώστε να δοθεί αέριο προς κατανάλωση.
 •     Τεχνικός μας κάνει την έναυση και τις τελικές ρυθμίσεις και παραδίδει το έργο σε λειτουργία.

Μετά την αρχική λειτουργία του συστήματος εμείς είμαστε κοντά σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε ή να σας λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει,πέραν της απαραίτητης τεχνικής κάλυψης.

 •     Σας εξηγούμε τη λειτουργία και τον χειρισμό των νέων μηχανημάτων.
 •     Σας προτείνουμε τον οικονομικότερο και αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας του συστήματος,σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες του χώρου σας.
 •     Σας ενημερώνουμε ανά καθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα για την απαραίτητη συντήρηση και την πραγματοποιούμε,εκδίδοντάς σας τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.
 •     Σας παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη για ότι κι αν προκύψει.