Καυστήρες: 1
Διαστάσεις: 400 x 700 x 300 mm
Ισχύς: 10 kW

0